Tekno kadınların çoğalması için neler yapılmalı?

Teknoloji sektörü hızla gelişiyor, diğer tüm alanlardaki iş ve yaşam şartlarını da beraberinde değiştirip, dönüştürüyor, iyileştiriyor, ileriye götürüyor. Tek bir alan hariç; o da kadınlar için cazibe merkezi olmak ve onları teknoloji sektöründe tutundurmak…

Hali hazırda yurt dışı kaynaklarda, özellikle teknoloji ve girişimcilik merkezi olarak kabul edilen ABD’de dahi, teknoloji alanındaki iş gücünün sadece %26’sı kadınlardan oluşuyor. Onların da çoğu giriş ya da orta kademe işlerde çalışıyorlar. 

Teknolojideki kadınlara dair yapılan son araştırmalardan birinde, üst düzey pozisyonlarda çalışan kadınlara bakıldığında büyük bir tutarsızlık göze çarpıyor. Yaşları 35 ve üzeri olan kadınlar, erkek meslektaşlarına nazaran, 3.5 misli daha fazla giriş seviyesi işlerde çalışıyorlar. Özetle, 35 yaşın üstündeki kadınların yüzde 20’sinden fazlası alt kademe işlerde istihdam ediliyorlar…

Teknoloji sektöründe kadınların sayısını arttırmak ve tutundurmak için yapılabilecekleri, bu alana gönül vermiş kişilere esin kaynağı olması için aşağıda paylaşıyorum; 

1. Mentorluk sistemi kurun 

Şirketinizde, bulunduğunuz organizasyonlarda kadınlara pozitif mentorluk yapacak kişilerin sayısını arttırın ve etkin mentorluk sistemi yapılandırın. İşe başladığı andan itibaren kadınlara onlara yardımcı olacak, sorularını yanıtlayacak, kişisel ve beceri gelişimi için yol gösterecek, kariyerini şekillendirmesine yardımcı olacak kuvvetli profillerle ilişkilendirin. Üst düzey yönetime bu konuda sorumluluk verin, sorumlu olduklarını hissettirin. Üst düzeyin katılımı ile kadın çalışanlara özel, onların serbestçe konuşabilecekleri, danışabilecekleri kahvaltı toplantıları vb. düzenleyin. Onlara değer verildiğini anlamalarını sağlayın, cesaretlendirin. 

2. Kadınların seslerinin duyulmasını sağlayın

Duyulmadığınızı ya da dikkate alınmadığınızı hissetmek kadar kötü bir duygu olamaz herhalde. O yüzden yöneticilerinizin en önemli sorumluluklarından birinin, herkesin kendisini ifade edebildiği, dinlendiği eşit, kapsayıcı bir ortam yaratmak olduğunu anlamalarını sağlayın. 

Şirketinizde açık ve ön yargısız bir zihinle herkesin, özellikle de kadınların çekinmeden konuşabildiği, dinlendiği, dikkate alındığı bir kültür, atmosfer yaratın.  

Periyodik, düzenli ve herkesin katıldığı toplantılarla başarıları, başarısızlıkları içtenlikle paylaşın. Hatalardan hep birlikte öğrenmek, daha iyisi için ortak akıl yürütmek için özgür paylaşım ortamlarını teşvik edin. 

3. Yetenekleri tutundurmak için özel çaba sarf edin

Ekibinize kişisel gelişim olanakları tanıyarak, kültürel ve etik değerleri yükselterek yetenekleri cezbetme ve işte tutundurma şansınızı arttırın. 

Yine bir takım araştırmalar gösteriyor ki, teknoloji sektöründe ortalama 12 yıl çalıştıktan sonra işten ayrılan, hatta sektörü terk eden pek çok kadın sebep olarak “kendilerini yalnız, izole edilmiş ve önlerinin tıkanmış olduğunu” göstermişler…

Keskin hiyerarşi ve dikey organizasyonlar yerine yatay, ast-üst ilişkisinin minimize edildiği, akışkan, kooperasyonun, etkileşimin rahat olduğu ortamlar yaratın. 

Müdürler ekiplerindeki insanların doğru kariyer yörüngesinde çalıştığından emin olmalı. Eğer öyle değilse, her iki taraf için de yapıcı ve üretken bir yöntemle en uygun yerleştirmeyi bulmak ve uygulamak üzere onlara yardımcı olun, destekleyin.  

Bu tip konuların ortaya çıkması, rahatça irdelenmesi için farklı birimlerde çalışanları ve müdürleri, örneğin samimi öğlen yemeklerinde bir araya getirin. Bu yemeklerde fazla kişi olmasın (5-6 kişi), her seferinde farklı kişiler olsun ve bunlar rastgele seçilsin. 

4. İş-yaşam dengesini içtenlikle gözetin

Kariyer hayatındaki pek çok kadın aynı zamanda annelik ve evi çekip çevirme sorumluluğu taşıyor. Ve hangi toplumda olursa olsun çocukların gelişim, bakım, ilgi sorumluluğu, evle ilgili yüzlerce detay hala büyük ölçüde kadınların omuzlarında. Onlara yardımcı olmak üzere haftada bir gün evden çalışma olanağı tanıyın. O gün insanlar doktor randevularını, okul görüşmelerini, çocukları ile biraz daha fazla zaman geçirebilecekleri işlerini vb. etkin bir şekilde halledebilsinler. Bunu yapan pek çok şirkette devamsızlığın, moralsizliğin önemli ölçüde azaldığı gözlenmiş. 

Kısacası insanların, ama daha çok da kadınların hayatlarına saygı gösterin, onları anlayın… 

Kuşkusuz yukarıdaki öneriler sadece kadınlar için değil, herkes için geçerli, teşvik edici ve öyle olmalı. Ancak kadınların bu konularda çok daha fazla desteğe ve pozitif ayrımcılıkla kollanmaya, teşvik edilmeye ihtiyacı var. Rakamlar ve pratikte yaşananlar bunun gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor. 

O yüzden bu maddeleri kadınlara özel uygulamak üzere buraya aldım 

Son olarak şunu eklemek isterim; önerilerin hepsi “girişimciliğe” soyunan hatta “henüz eğitimine devam eden” tüm genç kızlar ve kadınlara da uygulanılabilir ve uygulanmalıdır zaten…

Aklın yolu bir; daha huzurlu, refah seviyesi yüksek bir dünya için farklılıklarını peşinen kabul ile “her alanda kadın-erkek eşit olmalı”… 

Lafın özü; Tekno Kadın Makamı yüceltilmeli…  

Yararlandığım kaynak