Türkiye’de yeni nesil ofis tasarımlarının, çalışanların mesleki karakterleri yönünde oluşturulmasına dair fikirler, şirket çalışanlarının verimliliği ve şirketin geleceğine dair varoluş stratejileri konusunda gitgide önem kazanıyor. Ofis tasarımında son yılların trendi gözüyle bakılan bu yeni fikir, Gönye Proje Tasarım’ın da gündeminde.

Çözüm ortağı oldukları inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok nitelikli iç mimari projeye imza atan Gönye Proje Tasarım ortakları Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal’a göre ofislerde verimli ve konforlu çalışma alanları yaratmanın yolu, çalışanların mesleki karakterlerinden yola çıkarak oluşturulan tasarımlardan geçiyor.

İnternet dünyasının görsel bombardımanında karşılaşılan çeşitlilik yüzünden kişilerin ve kurumların, ofis tasarımlarında kendi ihtiyaçlarına ve iş yapış şekillerine çok uzak seçimler yapabildiklerinin altını çizen İç Mimar Gönül Ardal, son yıllarda üretilen “moda ofis”lerin birbirinin neredeyse kopyası olduğunu, şirketlerin kurumsal kimlikleriyle ayrışması gereken ofis tasarımlarının çok fazla birbirlerine benzemeye başladığını vurguluyor ve ekliyor: “Şirketlerin farklılaşmak için yaptığı onca yatırımın bu kadar benzeşme ile sonuçlanması iş hayatında istenen bir durum değil. Bu sebeple sadece firma sahibinin veya üst yöneticilerin kişisel beğenilerinin tasarımı yönlendirmesi bir hayli yanıltıcı olacaktır.”

Ofis tasarımı, DİSC Kişilik Envanterine göre belirleniyor

Mimarın tasarıma başlamadan önce mekanın kullanıcılarını çok iyi tanıması ve anlaması gerektiğini fakat ofis projesi gibi çoklu kullanım alanlarında tüm kullanıcıları tek tek tanımanın da mümkün olamadığını belirten Gönye Tasarım kurucuları, DISC Kişilik Entanveri’nin bu aşamada gerekliliğini vurguluyor. Envanter, çalışanları; “D-Dominant”, “I-İz bırakan”, “S-Sadık” ve “C-Ciddi” olmak üzere 4 faktör ile kategorize ediyor ve bu faktörlerin farklı oranlarda bir araya gelmesi de karakterlerin daha detaylı olarak ele alınabilmesine olanak sağlıyor.

İç Mimar Gönül Ardal ve Mimar Yelin Evcen

Ofis tasarımlarında, meslek gruplarının ortak karakter özelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gönye Proje Tasarım Kurucu Ortağı Mimar Yelin Evcen, belirlenen ana başlıkların şirket fonksiyon şeması ve vizyonu ile birlikte ön konsept çalışmalarını oluşturması gerektiğini şu sözlerle vurguluyor: “Büyük ofis mekanlarında, bölümler içinde de konsept farklılaşmalı; ama hepsi tek bir şirket vizyonunda birleşebilmelidir. Bu ana kategorilere göre örnek verecek olursak, S yüksek kişilikler çalışma mekanlarını kişiselleştirmeyi isterler. D yüksek kişilikler hızlıca sonuca ulaşmayı sevdikleri için işleri için gerekli ne varsa mekanda onu görmek isterler. C yüksek olan detaycı kişilikler ise organize olmayı sevdiklerinden bolca çekmece-bölme ihtiyacı duyarlar. I yüksek kişilikler için ofiste diğer kişilerle iletişim kuracakları, telefon konuşmalarını yapacakları küçük sohbet-toplantı alanları gereklidir. Teknik meslek grupları C ağırlıklı kişiliklerden oluşurken, satış-pazarlama grupları I ağırlıklı özelliklerdedir. Bu sebeple mekan tasarımlarını yaparken, sadece trend tarzlardan değil, çalışanların mesleki karakterlerinden yola çıkarak konseptin oluşturulması tüm şirket çalışanlarının iş hayatındaki verimliliği ve dolayısıyla şirketin geleceği açısından önem taşımaktadır.”